KROK 3

Připravte se na návštěvu lékaře

Pokud jste si už promysleli, jakých cílů chcete dosáhnout, můžete začít plánovat své první kroky k jejich dosažení.

Před naplánováním konzultace u lékaře doporučujeme dokončit kroky 1 a 2.

Průvodce rozhovorem s lékařem

Ať už máte stanovený termín konzultace u lékaře za několik dní nebo za několik měsíců, tento nástroj vám pomůže připravit se na to, abyste leckdy krátký, ale velice důležitý čas strávený v ordinaci využili efektivně.

Příprava je klíčová a nikdy není pozdě na to začít plánovat. Tento nástroj by vám měl pomoci mluvit s vaším s lékařem o všem, co mu potřebujete sdělit.

Vyberte si jednu z možností podle toho, kolik máte času. Pokud máte pouze pár minut času, využijte možnost rychlé přípravy – obsahuje méně otázek. Pokud máte času více, zaměřte se na podrobnější přípravu.