Možnosti léčby

Atopická dermatitida je nejběžnější formou ekzému, který mnoha pacientům, zejména s těžšími formami onemocnění, znepříjemňuje život. Lidé s atopickým ekzémem trpí kvůli neustálému svědění zhoršenou kvalitou spánku, ocitají se v sociální izolaci a potýkají se s psychickými problémy.

V dnešní době už ale mají lékaři více možností, jak mohou pacientům pomoci.

Promluvte si o ekzému otevřeně se svým lékařem.

Komunikace s lékařem je důležitá

Pro úspěšnou léčbu atopického ekzému je klíčové, aby pacient svému lékaři jasně popsal, co ho v souvislosti s onemocněním trápí a jaký vliv má nemoc na jeho život. Zároveň by měl lékař pacienta informovat o všech dostupných možnostech léčby, které mu mohou pomoci. Jen otevřená komunikace mezi pacientem a lékařem vede k úspěšné léčbě.

„Atopický ekzém nelze vyléčit, nicméně u většiny pacientů dokážeme dostat projevy nemoci pod kontrolu."

doc. MUDr. Filip Rob, Ph.D.
přednosta Dermatovenerologické kliniky FN Bulovka

Nástroje pro měření závažnosti AD

 

Pro stanovení stupně závažnosti onemocnění a následné doporučení vhodné léčby jsou důležité výsledky měření jednotlivých aspektů onemocnění. Pro určení závažnosti AD se využívají tyto nástroje:

 • EASI (Eczema Area and Severity Index) – pomocí tohoto nástroje lékař hodnotí závažnost a rozšíření postižení kůže na stupnici od 1 do 72. Pokud je výsledek vyšší než 21 bodů, měl by být pacient kandidátem pro systémovou neboli celkovou léčbu.
 • NRS (Numeric Rating Scale) – tento nástroj pomáhá hodnotit škálu intenzity svědění způsobeného AD. Stupnice má škálu od 0 do 10, přičemž hodnota 10 znamená extrémně závažné svědění, které pacienta ohrožuje na životě. Cílem léčby by mělo být dosažení hodnoty maximálně 4.
 • DLQI (Dermatology Life Quality Index) – tento index hodnotí na stupnici od 0 do 30, jaký má AD vliv na kvalitu pacientova života. Pokud je výsledek vyšší než 6, znamená to, že nemoc ovlivňuje kvalitu života výrazně.

Pacienti by také měli pečlivě sledovat a zaznamenávat si, jak se příznaky AD mění v období mezi jednotlivými návštěvami lékaře, aby mu to pak mohli popsat. Lékaři to pomůže při volbě vhodné léčby.

Jak léčit atopický ekzém?

 

Možnosti léčby AD jsou v dnešní dobé široké a odvíjí se od závažnosti onemocnění. Stupeň závažnosti se hodnotí podle počtu a rozsahu postižených kožních oblastí a míry zátěže, kterou onemocnění pro pacienta v běžném životě představuje.

Možnosti léčby dle závažnosti AD

 

Mírná forma
 • Základní lokální léčba hydratačními krémy nebo mastmi, tzv. emoliencii, se používá u všech stupňů závažnosti. U mírné formy ekzému, která se projevuje pouze suchou pokožkou, může být tato léčba dostačující.
Mírná až středně těžká forma
 • Při rozsáhlejším výskytu ekzému se používají glukokortikosteroidy (kortizon) a/nebo inhibitory kalcineurinu (masti a krémy). Při středně těžkých příznacích se podávají tyto léky ve vyšších dávkách nebo se využívá také fototerapie.
Středně těžká až těžká forma
 • V případě těžkého průběhu s častým a přetrvávajícím ekzémem nebo opakovanými vzplanutími ekzému se doporučuje systémová neboli celková (tabletová) léčba.

Systémová léčba

 

Systémová léčba působí v těle tak, že se zaměřuje na zánětlivý proces a potlačuje nadměrnou imunitní odpověď, která je zodpovědná za chronický zánět. Pacient, který je indikován k systémové léčbě, nejprve podstupuje tzv. konvenční léčbu a pokud se jeho stav po podání této léčby nezlepší, měla by mu být doporučena tzv. cílená léčba (biologická léčba nebo léčba malými molekulami).

Konvenční systémová léčba:

 • imunosupresiva ve formě tablet (např. cyklosporin A, metotrexát).
   

Cílená léčba:

 • biologická léčba, která se aplikuje pomocí injekční stříkačky nebo pera;
 • léčba malými molekulami ve formě tablet.

Nová cílená léčba – malé molekuly

 

Cílená léčba atopické dermatitidy pomocí tzv. malých molekul přináší pacientům naději na kvalitní život bez příznaků AD ve velmi krátkém čase od podání první dávky léku. Svůj název tento typ léčby získal proto, že molekuly léku jsou mnohonásobně menší než u biologické léčby.

Malé molekuly neboli odborně inhibitory Janusových kináz (JAKi) jsou inovativní léky ve formě tablet, které působí cíleně uvnitř buňky a kontrolují zánětlivý proces, který je příčinou vzniku atopického ekzému. Tento typ léčby dokáže také velmi účinně tlumit jeden z nejhorších příznaků AD – svědění, a to už v horizontu několika málo dní od zahájení léčby.

Další možnosti léčby

 

Kromě výše uvedených možností léčby atopického ekzému jsou pacientům často předepisovány léky na alergii a antibiotika proti bakteriální infekci.

Léčbu atopického ekzému lze podpořit také např.:

 • klimaterapií (pobyt u moře);
 • změnou/úpravou životního stylu.

Nová naděje pro pacienty

 

Atopický ekzém zatím nelze zcela vyléčit, ale pomocí vhodně zvolené účinné léčby je možné jej dostat pod kontrolu tak, aby pacienta neovlivňoval v jeho každodenním životě.

Stanovte si cíle, kterých chcete pomocí léčby dosáhnout

 

Na boj s ekzémem jsou vždycky dva – pacient a lékař. Proto byste si měli s lékařem otevřeně promluvit o tom, co od léčby očekáváte, a snažit se společně tohoto cíle dosáhnout.