O atopickém ekzému

Atopický ekzém neboli atopická dermatitida (AD) je chronické zánětlivé kožní onemocnění. Mezi jeho nejčastější projevy patří suchá červená kůže doprovázená intenzivním svěděním. Příznaky nemoci velmi negativně ovlivňují kvalitu života atopika v každodenních činnostech. Nekonečný diskomfort se často odráží i na psychice pacientů.

Jaké jsou příznaky atopického ekzému?

Svědění

 • Je jedním z nejnepříjemnějších příznaků AD.
 • Může být různé intenzity.
 • Pacient má potřebu se kvůli svědění škrábat během dne, ale často i v noci, což vede k poruchám spánku.
 • Kvůli svědění se pacient často dostane do začarovaného kruhu „svědění–škrábání–zánět“, který vede k bolesti.

Bolest

 • Je způsobená intenzivním praskáním a mokváním kůže, škrábání tuto bolest často zhoršuje.
 • Na rozškrábané kůži vzniká bolestivý zánět, kůže mokvá a krvácí.
 • Kůže je popraskaná a v chronickém stadiu nemoci vznikají suchá ložiska zhrubělé kůže.
 • Je velmi intenzivní zejména na citlivých místech těla nebo na místech s přetrvávajícími ložisky ekzému.

Poruchy spánku

 • Jsou způsobeny intenzivním svěděním.
 • Pacienti kvůli poruchám spánku trpí špatnou koncentrací, únavou, sníženou výkonností v práci a jsou frustrovaní.

Atopický ekzém pohledem dermatologa

„Atopický ekzém výrazně ovlivňuje kvalitu života pacientů, a to především svěděním. Kvůli svědění mají pacienti nedostatek spánku nebo nekvalitní spánek, což vede velmi často k psychickým obtížím.

doc. MUDr. Filip Rob, Ph.D.
přednosta Dermatovenerologické kliniky FN Bulovka

Jak atopický ekzém ovlivňuje kvalitu života?

V životě atopika jsou důležité dva pojmy:

 • Vzplanutí (exacerbace) je období s projevy nemoci. Periodicita vzplanutí i jeho intenzita se u každého člověka může lišit. Může se objevit jednou za rok na pár dní, každý druhý měsíc nebo může být i dlouhodobé. Závažnost zhoršení se rovněž u každého atopika může měnit – u někoho se jedná o pár sušších ložisek kůže v typických místech, u jiného může být postižený téměř celý nebo celý povrch kůže včetně velmi citlivých lokalit.
 • Remise je naopak období bez příznaků nemoci. Na to, jak se tyto období střídají nebo jestli je vzplanutí dlouhodobé, může mít vliv životní styl, působení alergenů nebo stres.
V období vzplanutí se atopici každodenně potýkají s problémy, které jsou pro zdravého člověka nepředstavitelné. Kůže atopika je citlivá, často popraskaná a intenzivně svědí. Svědění vede k tomu, že pacient má neustálou potřebu se škrábat. To pokožku narušuje ještě více a může vzniknout bolestivý zánět, který se kvůli škrábání velmi obtížně hojí. Najít cestu z tohoto začarovaného kruhu není jednoduché, ale v dnešní době je už k dispozici nová účinná léčba, pomocí které lze tyto příznaky nemoci téměř úplně potlačit.

Kvůli viditelným příznakům AD na kůži také pacienti často zažívají pocit stigmatizace ve společnosti. Ocitají se v sociální izolaci, nechodí do společnosti, mohou být narušeny jejich vztahy s opačným pohlavím, viditelné příznaky je mohou omezovat i při hledání nového zaměstnání. Obdobné pocity frustrace zažívají i dětští pacienti.

Poruchy spánku vyvolané svěděním a bolestí způsobují, že lidé trpící atopickým ekzémem ztrácejí výkonnost, koncentraci a pozornost během dne, což může vést až k pocitům úzkosti a rozvoji deprese. U dětí vedou poruchy spánku ke zhoršení koncentrace ve škole.

Do jaké míry projevy AD zhoršují kvalitu života, závisí na stupni závažnosti nemoci. Zhodnotit závažnost atopického ekzému vám pomůže jednoduchý nástroj.

Přidružená onemocnění

Společně s atopickým ekzémem se mohou vyskytovat také tzv. přidružená onemocnění neboli komorbidity.

Alergická přidružená onemocnění neboli atopický pochod

Atopický ekzém se u většiny pacientů vyskytuje již v raném dětství. Přibližně u třetiny se může vyskytnout až v dospělosti. U řady pacientů, kteří ekzémem trpěli už v dětství, dochází později k rozvoji komorbidit jako jsou potravinové alergie, alergická rýma a později astma. Tento proces od prvních projevů ekzému až po astma je odborně nazýván „atopickým pochodem".

Potravinové alergie se u dětí s atopickým ekzémem nejčastěji objevují mezi 1. a 2. rokem života, a to až v 16–37 % případů. Alergická rýma nastupuje většinou ve 3 letech, a to v průměru u 35 % pacientů. U necelé třetiny dětských pacientů dochází okolo 7 let věku k výskytu astmatu.

Nealergická přidružená onemocnění

Mezi nejčastější komorbidity nealergického původu patří kožní nemoci. Kvůli narušení bariérové funkce kůže atopiků dochází k její zvýšené náchylnosti ke kolonizaci kmeny bakterie Staphylococcus aureus. Bylo prokázáno, že více než 90 % pacientů s atopickým ekzémem má povrch kůže kolonizován touto bakterií. Atopikům hrozí také vznik pigmentových skvrn vlivem ztráty buněk, které tvoří povrch kůže.

Atopická dermatitida může zvyšovat i riziko výskytu onemocnění dýchacích cest (pacienti trpí angínami nebo sípáním) či kardiovaskulárních onemocnění, jako je ischemická choroba srdeční, angina pectoris, infarkt nebo mrtvice. Pacienti s AD mohou trpět očními komorbiditami, především onemocněním rohovky, šedým zákalem, zeleným zákalem nebo infekčním zánětem spojivek. Je u nich také vyšší pravděpodobnost výskytu cukrovky, obezity nebo vysokého tlaku.

Mezi autoimunitní onemocnění, která se mohou u pacientů s atopickým ekzémem vyskytnout, patří onemocnění štítné žlázy či střevní zánětlivá autoimunitní onemocnění jako Crohnova choroba nebo ulcerózní kolitida.

Závažnost atopického ekzému

Závažnost atopického ekzému je dána nejen rozsahem a intenzitou příznaků, ale i jejich průběhem, komplikacemi nebo dopadem na kvalitu života. Velmi četná vzplanutí nemoci nebo dlouhodobý průběh bez remisí má velký vliv na práceschopnost, soběstačnost, kvalitu spánku, psychiku nebo výkonnost člověka.

Jak moc zasahuje atopický ekzém do vašeho života si můžete změřit pomocí jednoduchého nástroje.

Co pomáhá na atopický ekzém v každodenním životě?

V období vzplanutí dokáže ekzém atopika i při běžných činnostech pořádně potrápit. Proto je dobré snažit se vzplanutím předcházet, tedy vyhýbat se spouštěcím faktorům, eliminovat možnost podráždění kůže a být vždy připravený na nejhorší.

Atopickou pokožku je potřeba pravidelně mazat vhodnými krémy či mastmi, tzv. emoliencii. Neexistuje univerzální recept na to, jakou mast či krém použít, každému může vyhovovat něco jiného.

Je potřeba brát ohled i na aktuální stav kůže, která může být někdy suchá, někdy puchýřkovitá a mokvající. Ideální je mít mast stále u sebe. Na ekzém se doporučují i zinkové masti.

Pro atopika může být i běžná sprcha bolestivá a nepříjemná. Proto mu může ulevit méně časté sprchování.

Příjemnější může být sprchovat se studenější vodou než teplou, která může v prasklinách kůže vyvolávat bolest.

Při osobní hygieně je důležité myslet na volbu vhodných přípravků. Doporučují se sprchové gely a šampony určené pro atopickou pokožku, ale ani ty by se neměly dostat přímo na zasaženou kůži.

Častým spouštěčem atopického ekzému u dětí i u dospělých jsou potravinové alergie. Je potřeba na to myslet a pokud je to možné, alergeny ze stravy nejlépe úplně eliminovat.

Atopický ekzém je onemocnění, na které má vliv celkový životní styl pacienta. Samozřejmostí by měla být vyvážená strava s dostatkem tekutin. Naopak konzumace sladkostí a alkoholu může mít na ekzém nepříznivý vliv.

Zdravý životní styl je také dobré podpořit pohybem.

Dalšími alergeny, které mohou ekzém zhoršovat, jsou roztoči, prach nebo pyly. Proto je potřeba pravidelně a často měnit povlečení i pyžamo, kde se právě roztoči a různé alergenové částice drží.

Ekzém mohou negativně ovlivnit i plísně, proto je důležité zkontrolovat, zda se v prostoru, kde bydlíte, nevyskytují.

Pečlivě vybírejte rovněž materiály, ze kterých je vyrobeno vaše oblečení (ideální je 100% bavlna), a při praní preventivně nepoužívejte aviváž.

Nejčastější mýty o atopickém ekzému

Není to pravda, i když příznaky atopického ekzému jsou primárně viditelné hlavně na kůži. Protože se jedná o systémové onemocnění, které postihuje celý organismus, velmi často se pojí s přidruženými onemocněními, tzv. komorbiditami. Pacienti s těžkými formami atopického ekzému trpí neurologickými onemocněními, úzkostmi či depresí. Mezi závažné komorbidity patří např. alergie, astma, onemocnění srdce a cév, autoimunitní choroby či nemoci očí.

Atopický ekzém je chronické onemocnění, které samo nevymizí. U kojenců nebo velmi malých dětí se často stává, že může na nějakou dobu vymizet, ale sklony k opětovnému návratu nemoci u nich zůstávají. Pokud se atopický ekzém objeví už v raném dětství, riziko celoživotních příznaků je vyšší.

Není to pravda. U téměř 50 % dětí sice onemocnění přejde do bezpříznakového stádia, ale pravděpodobně se někdy v budoucnosti znovu aktivuje. Statistiky potvrzují, že pouze u jednoho ze čtyř dospělých pacientů se první projevy nemoci objevily až v dospělosti. U ostatních se jedná o dětské pacienty, kteří měli dlouhé bezpříznakové stadium onemocnění.

Toto tvrzení je mýtus. Atopický ekzém nezpůsobuje jeden konkrétní alergen nebo potravinová či jiná forma alergie. Přesná příčina vzniku této nemoci doposud není známá, všeobecně však převládá přesvědčení, že na jeho vzniku se podílí více faktorů, a to jak genetických, tak vnějšího prostředí.

„A nemůžu to od tebe chytit?“ To je věta, kterou snad každý atopik slyšel mnohokrát. Atopický ekzém není nakažlivý. Nelze jej přenést dotekem, slinami, krví ani jinak. Není způsoben viry ani bakteriemi, ale jedná se o autoimunitní onemocnění, což zjednodušeně znamená, že se imunitní systém člověka obrátí sám proti sobě.

Atopický ekzém je chronické autoimunitní onemocnění, které nelze zcela vyléčit. V současnosti je už možné jej pomocí účinné léčby úspěšně léčit a potlačit jeho příznaky na minimum tak, aby neměly vliv na kvalitu života atopika.

Ekzém jako takový zdědit nelze. Děti, jejichž jeden rodič nebo oba rodiče jsou atopici, dědí tzv. predispozice, tedy sklony k propuknutí nemoci, která se však u dětí nemusí vždy projevit.

S predispozicí pro atopický ekzém se pacient již narodí. Stres tak sám o sobě ekzém nezpůsobí. Může být ale jeho významným spouštěčem nebo faktorem, který zhorší projevy nemoci.

V žádném případě se nejedná o vyrážku. Podstatou atopického ekzému je systémový zánět v těle nemocného, který se viditelně projevuje na kůži a má významný negativní dopad na život atopika.

Atopický ekzém může mít na kvalitu života pacientů výrazně negativní vliv. V dnešní době už je ale možné vhodnou léčbou dostat projevy nemoci pod kontrolu a dosáhnout tzv. remise, tj. stavu bez příznaků onemocnění.

Jak atopický ekzém ovlivňuje kvalitu vašeho života?

Zjistěte pomocí jednoduchého nástroje, nakolik vás atopický ekzém v životě ovlivňuje.